A testek térfogata és felszíne

 

Bevezetés

– A vetület területe

A kocka

A téglatest

A hasáb

A gúla

A csonkagúla

A henger

Az egyenes körkúp

A csonkakúp

A gömb

Összefoglalás

Olvasnivaló: A szabályos testek

 

Beadható prezentációk:

Az Euler-féle poliédertétel

Geometria feladatok a Rhind-papiruszon és a Moszkvai papiruszon.

Sem a gömbfelület, sem annak részei nem teríthetők ki síkba. Hogyan lehet a Föld felszínét a térképeken ábrázolni?

Bizonyítsd be Archimédesz kedvenc tételét! (Ez a sírfelirata is.)