KOMBINATORIKA

 

A faktoriális

 

I. típus: Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböző elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ezt n elem ismétlés nélküli permutációjának nevezzük. Pn = n!)

 

II. típus: Hányféleképpen lehet sorba rendezni n elemet, ha vannak köztük egyformák? (Ismétléses permutáció)

 

III. típus. n különböző elemet hányféleképpen lehet egy kör alakú asztalnál sorba rendezni? (ciklikus permutáció)

(n – 1)!

 

IV. típus.  Hányféleképpen lehet kiválasztani n különböző elemből k különböző elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ezt n elem ismétlés nélküli variációjának nevezzük.)

 

V. típus.  Hányféleképpen lehet kiválasztani n különböző elemből k különböző elemet úgy, hogy mindegyik elemet akárhányszor választhatjuk, de a sorrend számít! (Ezt n elem ismétléses variációjának nevezzük.)

 

VI. típus. Hányféleképpen lehet n különböző elemből kiválasztani k elemet úgy, hogy a sorrend nem számít, és minden elemet csak egyszer választhatunk? (Ezt n elem ismétlés nélküli kombinációjának nevezzük.)

 

 

VII. típus. Hányféleképpen lehet n különböző elemből k különböző elemet kiválasztani úgy, hogy a sorrend nem számít és minden elemet, akárhányszor választhatunk? (Ezt n elem ismétléses kombinációjának nevezzük.)

 

 

Összefoglalás

 

A gondolkodási séma                   Új folyamatábra

 

Feladatok

 

A binominális együtthatók néhány tulajdonsága.

 

A Pascal háromszög és a binominális-tétel