A párhuzamos szelők tétele

Szakasz felosztása adott arányban

A párhuzamos szelők tételének megfordítása

A párhuzamos szelő szakaszok tétele

A szögfelező-tétel

A középpontos hasonlóság

Alakzatok hasonlósága

Hasonló síkidomok területe

Hasonló testek térfogatának aránya

Az élőlények mérete

A magasság-tétel

A befogó-tétel

A számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség

Körív, körcikk, körszelet

A kerületi szögek tétele

A látókör

A húrnégyszög-tétel

Külső pontból a közhöz húzott érintő és szelő szakaszok tétele

Külső pontból a közhöz húzott szelő szakaszok tétele

Az érintőnégyszög-tétel

Összefoglalás

Feladatok hasonlóságra

Feladatok kerületi szögekre