Az időben állandó elektromos mező

 

Elektromos alapjelenségek

A Coulomb-törvény

– Az elektromos mező

A Lorentz-törvény

A szuperpozíció elve

A pontszerű töltés tere

Elektromos mező szemléltetése

Maxwell I. törvénye

Az elektromos mező munkája

A feszültség

A ponttöltés terében végzett munka

A potenciál

A potenciális energia

Maxwell II. törvénye

– Fémek elektromos mezőben

Az elektromos megosztás

– Árnyékolás

– A fém potenciálja

– Többlettöltés elhelyezkedése a vezetőn

– A csúcshatás

Önálló vezetés gázokban (Szikrakisülés, koronakisülés, villámlás)

– A kapacitás

Kondenzátorok

A síkkondenzátor

A síkkondenzátor kapacitása

A kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása

Az elektromos mező energiája

Tesztkérdések

Az elektromos áram

Az áram munkája

Áramforrások

Galvánelemek

Akkumulátorok                    Olvasnivaló

Összetett hálózatok

A csomóponti törvény

A huroktörvény

A galvánelem, mint áramkör

Az ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása

Néhány feladat

Olvasnivaló:

Az elektromos fényelőállítás története

http://www.uni-miskolc.hu/~amper/ev2/fe2/villtan/VillTan_I.pdf

http://vili.pmmf.hu/jegyzet/elektrom/tartalomj1.htm

http://nandisoft.uw.hu/    elektosztatika1

A szupravezetés      film          film