Atomfizika

 

Az atomfizika rövid története                             Olvasnivaló: Cathode Ray Tube History

A röntgen sugárzás

 

A feketetest sugárzás

 

A fotóeffektus

 

Feladatok

 

­– A de Broglie hipotézis                             Az elektronmikroszkóp       A mikroszkóptól a pásztázó elektonmikroszkópig 1    2

 

Feladatok

 

A húrmodell

 

A Heisenberg-féle határozatlansági reláció

 

Atommodellek      

 

A hidrogén atom

 

Részecske detektorok

 

– Részecske gyorsítók

 

Az atommag összetétele             Olvasnivaló: Az atom         

 

Olvasnivaló! Horváth András, SZE MTK: A kvantummechanika világképe

 

A radioaktivitás   Kiegészíteni!

 

A radioaktivitás magyarázata

 

A radioaktivitás időbeli lefolyása

 

Feladatok

 

Radioaktív kormeghatározás

 

Magreakciók

 

Atomenergia                      Olvasnivaló!! Enrico Fermi             A láncreakció

 

Atomerőművek                 Animáció: Nyomottvizes reaktorok          Építs atomerőművet!

 

A fúzió                                Olvasnivaló: Fúziós kutatások

 

Olvasnivaló!: Nukleáris kölcsönhatás

 

Olvasnivaló! Egy kis kémia

 

Elemi részecskék              Olvasnivaló:      KFKI           Wiki: Standard modell,        Elemi részecskék            Nasa-flash     A standard modell

             A tökéletes kvarkfolyadék

 

A Naprendszer    A Nap                          

 

A csillagok születése

 

  A csillagok fejlődése

 

Galaxisok

 

Az univerzum

 

 

A beadható prezentációk címei:

 

! Az osztályozás feltétele: Az első dián szerepeljen a szerző neve, az utolsó dián szerepeljenek a felhasznált források!

Az értékelés szempontjai: Információtartalom, érthetőség, esztétikum.

 

            A színképelemzés története

 

                      Optikai csalódások    A filmkészítés előzményei

           

            A röntgensugárzás felfedezése

 

            Mary Curie;               Max Planck;              Ernts Rutherford;               Niels Bohr;               

 

            A fény természetének megismerési folyamata.

 

            A Millikan kísérlet

 

            A radioaktív sugárzás élettani hatásai.

 

            A radioaktivitás felhasználása az egészségügyben.

 

            A Manhattan projekt.

 

            Nagaszaki és Hirosima

 

            A magyarok szerepe az atombomba kifejlesztésében.

 

            A kvantummechanika kialakulása

 

            A naprendszer keletkezési elméletek

 

            A csillagok születése

           

            A csillagok halála

 

            A fúzió

 

            A szupernóvák típusai

 

            A világ keletkezése – mítoszok és legendák

 

            Az világegyetem keletkezése

 

            A speciális relativitáselmélet

 

            Einstein Nobel díja

 

            A fizikai Nobel díjak